aen 2
Polsko-Białoruski Obszar Współpracy Transgranicznej „Przybuże”

Stowarzyszenie Academia Europa Nostra otrzymało zaproszenie do współpracy przy realizacji inicjatywy powołania polsko-białoruskiego Obszaru Współpracy Transgranicznej „Przybuże”. Celem inicjatywy jest wypracowanie nowego modelu współpracy samorządów terytorialnych Regionu Brześć – Biała Podlaska. W dniach 27-28 lutego 2020 r. eksperci AEN byli moderatorami warsztatów z udziałem interesariuszy tej inicjatywy. Obserwatorami warsztatów byli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Konsulatu Republiki Białoruś w Polsce. Podczas warsztatów poddano analizie dotychczasowe doświadczenia, omówiono uwarunkowania i instrumenty integracji terytorialnej w okresie programowania 2021 – 2027 oraz wskazano dalsze kierunki rozwoju inicjatywy „Przybuże”.
 

Odwiedzin na stronie