The publishing house Academia Europa Nostra issued the following works:

 
  ks-1
 


TYTUŁ:  „Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne”
ISBN: 978-83-927537-6-6
WYDANIE:  Lubieszynek 2015
COPYRIGHT:  Academia Europa Nostra
RECENZENCI:
Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
TYP OPRAWY: twarda
LICZBA STRON: 200
DRUKRNIA: TOTEM, Inowrocław

 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)

ks-2
 


TYTUŁ:  „Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej”
ISBN: 978-83-927537-1-1
WYDANIE:  Gdynia – Lubieszynek 2009
COPYRGIHT: Academia Europa Nostra
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 207
DRUKARNIA: BERNARDINUM Sp. z o.o., Pelplin

 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)

ks-3
 


TYTUŁ: „Lasy w Europie. Turystyka - ekologia - gospodarka”
ISBN: 978-83-927-537-2-8
WYDANIE: Lubieszynek 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 336
DRUKARNIA: TOTEM, Inowrocław
 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)

ks-4
 


TYTUŁ: „Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur”
ISBN: 978-83-927537-0-4
WYDANIE: Gdynia-Lubieszynek 2009
RECENZENCI:
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner
Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miekka
LICZBA STRON: 127
DRUKARNIA: BERNARDINUM Sp. z o.o., Pelplin

 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)

ks-5
 


TYTUŁ: „Szlaki Kulturowe w Europie - organizacja, promocja, zarządzanie”
ISBN: 978-83927537-3-5
WYDAWCA: Pelplin 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra, Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe 
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 168
DRUKARNIA: BERNARDINUM Sp. z o.o., Pelplin

 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)

straz
 


TYTUŁ: „Wymiana, współpraca i bezpieczeństwo na granicach Unii Europejskiej”
ISBN: 978-83-927537-4-2
WYDANIE: Gdynia-Lubieszynek 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 119
DRUKARNIA: TOTEM, Inowrocław
 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)

ukr
 


TYTUŁ: „Ruch graniczny między Polska a Ukrainą w aspekcie strefy Schengen”
ISBN: 978-83-927-537-5-9
WYDANIE: Lubieszynek 2013
COPYRIGHT: Academia Europa Nostra 
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Piotr Palich
TYP OPRAWY: miękka
LICZBA STRON: 120
DRUKARNIA: TOTEM, Inowrocław

 

CENA: 40 zł 
(cena brutto)


Contact :
You can order our publishing via email biuro@academiaeuropanostra.eu.
In the subject please write: : „zamówienie publikacji”.

Visitors on the website